Ontdek praktische info, nieuws en tips voor senioren.

article

Wanneer naar een rusthuis of woonzorgcentrum?

Advies /

Ze roepen soms gezondheidsproblemen op, ouderdom, periodes waarin men zich moet terugtrekken uit het actieve leven, soms een tussenstap tussen het ziekenhuis en de terugkeer naar huis indien mogelijk ... Kortom, we willen er niet per se naartoe! 

Verzorgingshuis, definitie 

In de eerste plaats moeten we het verschil maken tussen een rusthuis en een rust- en verzorgingstehuis, ook al is hun convergentie te danken aan hun rol om 60-plussers te verwelkomen in structuren die al hun behoeften op het gebied van huisvesting, catering, entertainment dekken alsook comfort. Hun echte verschil betreft de medicalisering van verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze zijn ontworpen om goedgekeurde personen te huisvesten die afhankelijk zijn of kunnen lijden aan verschillende pathologieën, dus met de integratie in de structuur van medisch en paramedisch personeel, met de nodige apparatuur. Merk op dat de twee structuren naast elkaar kunnen bestaan ​​in één vestiging.

Redenen om in een rusthuis te verblijven 

Er zijn er veel, maar ook hier zijn het cijfers die antwoorden geven. 

- 64% van de mensen die verpleeghuizen binnenkomen, doen dit na het ontstaan ​​van gezondheidsproblemen, chronische ziekten, beroertes, gevolgen van een ongeval of iets anders. 

- 75% is weduwe, gescheiden of uit elkaar, dat betekent het verlies van hun wederhelft en steunpilaar, waardoor een eenzaamheid ontstaat waaraan ze willen ontsnappen. 

- 60% van hen gaat na een ziekenhuisopname naar een verpleeghuis. 

  • Beter sociaal leven 

Als we er een moeten behouden, naast de medische zorgen over hun toestand, is het deze behoefte aan re-socialisatie, om te breken met een eentonig, eentonig leven en een actieve rol in zijn bestaan ​​te vinden dankzij de aangeboden workshops, activiteiten en georganiseerde excursies door het toezichthoudend personeel. Het is ook de wens om daar kennis te vinden, wat bij bevraging voor 70% het geval is. 

  • Veiligheid 

Ook bij senioren kunnen we de behoefte aan veiligheid onder de aandacht brengen. Allereerst een eerste niveau van veiligheid dat wordt geboden door in een gemeenschap te wonen, waarbij alle angst voor agressie en inbraken in huis wordt weggenomen. Het tweede niveau betreft de veiligheid van de gezondheid, wat onmogelijk is als je alleen woont of wanneer je je autonomie verliest. Angst voor een val, een gezondheidsprobleem ... Een leven in een verpleeghuis biedt die zekerheid, de kamers hebben een noodoproepsysteem, met routines voor het personeel om ervoor te zorgen dat alles in orde is. 

  • Verbeterde levenskwaliteit

Alleen wonen betekent dat je je dagelijkse leven moet regelen, je eten moet kopen, je maaltijden moet bereiden, je huishouden moet doen en op de lange termijn kan dit een dubbele straf worden, eenzaamheid en taken die dan ondankbaar lijken. Voor sommige oudere mensen, zonder bewezen afhankelijkheid, kan baden of douchen moeilijk worden. Vaak is hulp, met veel zorg en respect nodig, wat mogelijk is in een verpleeghuis.

Rusthuis, plaats van zorg en wonen

Hoewel een verpleeghuis geen kliniek is, moet het zijn gezondheidstaken niettemin waarborgen met passend medisch toezicht wanneer het ook een verpleeghuis is: artsen, die specialisten kunnen zijn afhankelijk van het type instelling, psychiaters, revalidatieartsen, geriaters, omringd door teams van paramedici, verpleegkundigen, verplegers, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten. Zo hebben bepaalde instellingen zich gespecialiseerd in de behandeling van bepaalde neurodegeneratieve pathologieën zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson of seniele dementie. In ieder geval voeren deze beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hun missie uit en bieden ze dagelijkse hulp in de nabijheid van hun patiënten. Maar het is ook een plaats van leven en vernieuwing. Zo heeft elk etablissement, of het nu een zorgopdracht heeft of niet, een eetzaal voor waar samen gegeten kan worden, waardoor het mogelijk wordt om banden te smeden, en relaties te verzekeren. Hiertoe kunnen activiteiten of workshops worden aangeboden. Het is ook de keuze voor een leefomgeving, een echt Thuis, die een rustige en vriendelijke sfeer garandeert, aangename maar veilige gemengde of individuele kamers (oproepsysteem voor noodgevallen), tuinen die wandelingen mogelijk maken, dichter bij een hotel, Thuis, ziekenhuis. Daarom is het interessant om naar de mening van bewoners te luisteren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Waalse gezondheidsobservatorium, waaruit bleek dat 80% van de mensen die in verpleeghuizen wonen, zeer tevreden is met hun leefomgeving.

Hoe verblijven in een rusthuis? 

Behalve in het zeer specifieke geval van ouderen onder voogdij, zijn het de betrokkenen die de beslissing hebben om indien nodig in een verpleeghuis te gaan wonen. Kortom, het is zijn geïnformeerde mening die zijn keuze zal bepalen, met de mogelijkheid om een ​​bepaald etablissement te bezoeken, meestal gekozen in de buurt van familie, vrienden en wat zijn voormalige huis zal zijn. Er zijn weliswaar speciale voorwaarden voor toelating, om de vereiste leeftijd te hebben, om een ​​medisch dossier in te vullen, wat belangrijk is zodat de gekozen instelling nagaat of het mogelijk is om het eventuele gezondheidsprobleem van de toekomstige bewoner te behandelen. De laatste stap, bij de opstelling van het medisch dossier, meestal door de behandelend arts van de betrokkene, is het invullen van een administratief dossier, waarna verschillende afspraken worden georganiseerd met de onthaalverantwoordelijke, de coördinerend arts en de sociale dienst die kan helpen bij het verkrijgen van financiële steun om de kosten van het verblijf in de inrichting te dekken.

Rusthuizen, allen betrokkenen! 

Of het nu voor onze afstammelingen is of op een dag voor onszelf, deze instellingen vervullen een fundamentele functie zodat deze periode van het leven, na degene die we actief noemen, zo verrijkend mogelijk is rekening houdend met de ziekte. Weten hoe het werkt, is een principe van transgenerationele voorzorg. 

Bent u op zoek naar een verpleeg- en verzorgingshuis of wilt u gewoon wat eerste documentatie ontvangen? Neem contact op met een gratis adviseur op 02 445 59 40.

U bent op zoek naar een verpleeg- of verzorgingshuis of gewoon wat eerste documentatie? Neem gratis contact op met een adviseur op 02 445 59 40.