Rusthuizen in Antwerpen

Zoekt u een rusthuis in de provincie Antwerpen? Hier vindt u snel een woonzorgcentrum waar u langdurige zorg vindt door bekwame verpleging. De residentiële zorg in een rusthuis is volledig afgestemd op persoonlijke zorg en geneeskundige verzorging voor de lange termijn.

In de zorgcentra voor ouderen zorg zijn niet alleen verpleegkundigen aan de slag, maar ook kinesisten, therapeuten en logopedisten die kunnen instaan voor spraaktherapie of hulp bij het eten. U krijgt er dus veel meer dan enkel verpleegkundige diensten. Uiteraard is ook kost en inwoning altijd een onderdeel van deuitgebreide zorg die elk rusthuis aanbiedt.

De woonzorgcentra zijn voor ouderen de klok rond een aangename woonomgeving met voortdurende zorg. Er zijn verschillende vormen van huisvesting voor senioren: van dagverblijf waarbij de senior ’s avonds in zijn eigen bed slaapt of kortverblijf na een ziekenhuisopname tot geassisteerde woonhuizen waarin ouderen permanent verblijven. Beschermd wonen kan een keuze zijn, omdat het medisch noodzakelijk wordt of omdat senioren en/of hun naasten ervoor kiezen te verhuizen met het oog op hun welzijn.

Vlaanderen telt heel wat verzorgingshuizen. Net als andere particulieren kunnen residenten in een woonzorgcentrum bepalen waar ze willen wonen. Er is zowel aanbod in het centrum van de steden als op het platteland. Vaak hangt de keuze samen met een mantelzorger en/of een familielid die kortbij wonen, maar ook met de vertrouwde omgeving waarin de oudere is opgegroeid.

MySeniors helpt u bij de zoektocht naar een rusthuis in de provincie Antwerpen. U kunt eenvoudig een plaats kiezen om te beginnen zoeken. Vervolgens kunt u filteren volgens de noden en het profiel van de toekomstige bewoner. Zo kunt u makkelijkhet ene met het andere verpleeghuis vergelijken. Wenst u een privékamer? Wat voor langdurige zorgvoorzieningen zijn nodig? Hoe goed kan de bewoner nog zelf instaan voor de activiteiten van het dagelijks leven? Is er sprake van dementie, alzheimer of eventueel palliatieve zorg? Waarvoor komt de ziektekostenverzekering tussen? De respijtzorg in een woonzorgcentrum bestaat uit deels gesubsidieerde diensten maar bewoners betalen wel een maandelijkse som uit eigen zak. Ook daarover vindt u op onze website meer informatie, zodat u makkelijker kunt vergelijken. Wat u ook kiest, in een bekwame verpleeginrichting is de bewoner de klok rond verzekerd van degeorganiseerde zorg die hij of zij nodig heeft. Zo kunnen u en uw dierbaren gerust zijn.

De provincie Antwerpen is een Vlaamse provincie in het noorden van België. In de provincie Antwerpen kan je heel wat interessante uitstapjes maken. De hoofdstad van de provincie is Antwerpen, maar ook in steden als Mechelen en Turnhout kunt u genieten van lekkere bieren en wafels. Antwerpen zelf is onder meer gekend om zijn Centraal Station waar ook de internationale hogesnelheidstrein Thalys een vaste stop heeft en omwille van de kathedraal met de ongelijke klokkentoren en vele musea.