Onze blog 50 is er om u te begeleiden en te informeren.

article

Wereld Alzheimer Dag

Advies /

Wereld Alzheimer Dag is een themadag ter bevordering van de wereldwijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer.

Ongeveer 140.000 getroffen mensen

De ziektevan Alzheimer is een zware aandoening die ongeveer 140.000 personen treft inBelgië. Door de vergrijzing van de bevolking en de steeds langerelevensverwachting neemt het aantal patiënten nog voortdurend toe. De ziekte zoudan ook een prioriteit moeten zijn voor de volksgezondheid. Ze roept heel watvragen op die echter niet altijd makkelijk te beantwoorden zijn. De oorzaak vande ziekte van Alzheimer is immers nog altijd onbekend, de diagnose is complexen er bestaat momenteel nog altijd geen curatieve behandeling.

Een beter inzicht in de ziekte

Toch wordener voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan. Er is meer inzicht gegroeid in deziektemechanismen, waardoor er hoopgevende geneesmiddelen konden ontwikkeldworden. Ook al kunnen die momenteel de ziekte nog niet genezen, toch kunnen zebepaalde symptomen verzachten en het ziekteverloop vertragen.

Een volwaardig persoon

Eenalzheimerpatiënt blijft een volwaardig persoon, ook al verslechtert zijngeheugen, worden de dagdagelijkse handelingen steeds moeilijker en gaat zijnspraak achteruit. De stem, de blik, de vertrouwde handelingen, de duizendengedeelde herinneringen: dat alles maakt dat de patiënt een relationeel wezenblijft, evenzeer als vóór zijn ziekte. Meer dan als patiënt moet hij behandeldworden als mens, met zijn eigen voorgeschiedenis, verleden, karakter...

Geschrevendoor Genovefa Etienne

Informatiebronnen:

https://www.alzheimer-nederland.nl/

http://nl.medipedia.be