Ontdek praktische info, nieuws en tips voor senioren.

article

Onze senioren hebben er belang bij ACTIEF te zijn

Advies /

Waarom is het zo belangrijk dat onze senioren in beweging blijven?

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO beveelt aan om dagelijks 30 minuten actief te bewegen, dit minstens 3 keer per week.  Deze aanbeveling geldt voor mensen van 65 jaar en ouder.

Onze senioren bewegen te weinig.  Ze hebben al een verzwakte gezondheid, leven vaak geïsoleerd, hebben veel van hun zelfstandigheid verloren en zijn soms niet eens op de hoogte van de vele voordelen die een regelmatige bewegingsinspanning oplevert.

Bovendien zijn ze bang om te vallen waardoor hun motivatie nog verder afneemt. 

Maar geen nood.  Onze verpleeghuizen zijn speciaal uitgerust om onze bejaarden recreatieve activiteiten voor te stellen die bevorderlijk zijn voor zowel hun mentale als hun lichamelijk welzijn.  Deze activiteiten staan onder toezicht van deskundigen.

Een goede lichamelijke conditie heeft dan weer een zeer gunstig effect op de individuele autonomie van onze senioren waardoor zij hun dagdagelijkse taken beter kunnen uitvoeren.

Wat zijn nu de meest gunstige effecten van regelmatig actief bewegen?

De spierkracht wordt versterkt, de gewrichten worden soepeler, het lichaamsevenwicht verbetert.  Dit alles heeft een invloed op het zelfvertrouwen waardoor het risico op vallen dan weer afneemt.

Lichamelijke activiteit bevordert de cognitieve functies, vooral het geheugen wordt gestimuleerd.  Meer nog, gevoelens van angst verminderen en algemene radeloosheid neemt af.

Zodra het lichaam zich beter voelt volgt ook het hoofd: het gevoel van eigenwaarde en het moreel worden versterkt.  Lichamelijke bewustwording neemt toe, mensen worden meer sociaal en aangenamer in de omgang.  Al deze voordelen stellen mensen in staat om langer zelfstandig te blijven.  Kortom niks dan goeds om blijvend in beweging te zijn.  

In onze woonzorgcentra staan hele teams klaar om onze senioren in beweging te zetten.  Dat gaat van ergotherapeuten en kinesitherapeuten tot animatoren van spelletjes en andere activiteiten zoals dansen, gynmastiek, wandelen, fitness, fietsen, zwemmen, petanquen en gevarieerde workshops.  De lijst van activiteiten is lang en onze animatoren zijn zeer inventief!

We blijven erop hameren dat senioren zich bewust moeten worden van de onovertroffen voordelen die lichaamsbeweging heeft voor zowel hun lichamelijke conditie als voor hun mentaal welbevinden.  

Laten we er samen werk van maken!


Auteur : Olivier Dubois - www.boogle.eu