Ontdek praktische info, nieuws en tips voor senioren.

article

Hoe verzekert u zich van een zorgeloze toekomst?

Advies /

Als samen met uw leeftijd ook uw zorgbehoefte stijgt, gaat dit vaak gepaard met extra kosten. Hoe hoog die kosten zullen zijn, is moeilijk te voorspellen. Bovendien heeft iedereen andere noden en behoeften. Hoe komt de overheid daaraan tegemoet? En wat als die steun ontoereikend is? 

Wat doet de overheid?

Als u in Vlaanderen woont, bent u verzekerd voor deze kosten via de verplichte Vlaamse zorgverzekering. Elke Vlaming die ouder is dan 25 jaar betaalt jaarlijks een zorgpremie van 54 euro (of 27 euro als u een laag inkomen heeft) voor de Vlaamse sociale bescherming. Met deze premie worden zwaar zorgbehoevenden geholpen. Zij ontvangen financiële steun om hun zorgkosten te dragen. Dit systeem bestaat uit drie verschillende zorgbudgetten: het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het zorgbudget voor mensen met een handicap.

 

Wat is het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden?

 

Deze tegemoetkoming werd vroeger de Vlaamse zorgverzekering genoemd. Het is een zorgbudget van 130 euro per maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben.

 

Wat is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?

 

Deze tegemoetkoming heette vroeger ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’. Het is een zorgbudget voor vijfenzestigplussers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het bedraagt maximaal 618 euro per maand.

 

Wat is het zorgbudget voor mensen met een handicap?

 

Deze tegemoetkoming wordt ook wel het basisondersteuningsbudget genoemd. Het is een zorgbudget van 300 euro per maand voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen.

 

Wat als u in Brussel woont?

Inwoners van Brussel kunnen vrijwillig kiezen om zich aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Het is er niet verplicht. Bij een aanvraag voor tegemoetkoming zal wel rekening gehouden worden met de duur van de vrijwillige aansluiting bij de zorgverzekering. Wie laattijdig aansluit, krijgt een wachttijd. 

Wat als u in Wallonië woont, of als de overheidssteun onvoldoende is?


Als u in Wallonië woont, kunt u geen beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. In dat geval kunt u op eigen initiatief een aanvullende zorgverzekering afsluiten. U kunt hier ook voor kiezen als de overheidssteun onvoldoende is om de kosten voor uw zorgbehoefte te dekken. Heel wat maatschappijen, zoals bijvoorbeeld DKV, bieden een aanvullende zorgverzekering (‘assurance dépendance’ in het Frans) aan. De uitkeringen gaan hierbij van 250 tot 2000 euro, afhankelijk van de gekozen formule. U kunt zich hiervoor inschrijven tot een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. Het is zoals steeds heel belangrijk zich goed te informeren over de voorwaarden die aan de uitkering verbonden zijn.